Provozní řád

Vstupem do areálu dáváte souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů.

Provoz areálu

Otevírací doba areálu festivalu:
Čtvrtek   18:00 – 24:00
Pátek      18:00 – 24:00
Sobota   11:00 – 02:00

Důležité kontakty

     Hasiči 150
     Záchranná služba 155
     Policie 158
     Městská policie 724 184 073, 326 909 158
     Tísňová linka 112
     Informační centrum Brandýs nad Labem 778 489 476, 731 660 933

Psi a ostatní zvířata

Vstup psů a ostatních zvířat je povolen. Majitel je povinen mít psa na krátkém vodítku a je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob.

První pomoc

Na festivalu je k dispozici stanice první pomoci se zdravotním personálem. Zdravotnická služba je v provozu od otevření do uzavření festivalového areálu.

Bezbariérový přístup

Celý areál festivalu je bezbariérový. Vstup na Noc Filmové Hudby je pro ZTP zdarma, sezení v přední části na vyhrazených místech.

Hygiena

Ve festivalovém areálu jsou k dispozici mobilní TOALETY a umývárny, které jsou umístěny v centru festivalu.

Foto a video

Na festivalu je povoleno fotografování bez omezení.
Je zakázáno zhotovování zvukových, filmových a foto záznamů během produkce Noc Filmové Hudby.

Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet: skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka. Ve festivalovém areálu je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně. Do areálu platí zákaz vjezdu všech vozidel včetně motocyklů bez povolení.
POZOR: poškození místní fauny a flory se trestá dle příslušných zákonů.

Bezpečnostní služba – Security

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu. Pracovníci bezpečnostní služby jsou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Pro bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Věci s sebou
Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, peníze nebo platební kartu, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí.

Zdraví

Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotníky.

PROGRAM
O FESTIVALU
MAPA FESTIVALU
DOPRAVA
A PARKOVÁNÍ
ČISTÝ
FESTIVAL