Čistý festival

Festival je organizován ve spolupráci se společností ČEKO-EKO, která se zaměřuje na snížení celkového množství odpadů a podávání informací o ekologických otázkách srozumitelnou formou.
Svoz a likvidaci tříděného odpadu provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která také na nás dohlíží a pomáhá nám to vše neustále vylepšovat.
Pro pohyb a přesun v areálu používáme elektrická užitková vozítka značky John Deere. Moc děkujeme za podporu a pomoc s organizací festivalu společnosti Strom Praha a.s.

Co děláme pro čistý festival?

Na celý festival je vyhrazen organizační tým jen na třídění odpadu, jenž probíhá přímo na místě do 
       předem označených nádob a barevných košů. Všichni prodejci mají i barevné pytle u svých 
       provozoven a jsou povinni třídit odpad.
Na festivalu jsou distribuovány vlastní zálohované nápojové kelímky.
Všichni prodejci smějí používat pouze ekologické plasty, upřednostňováni jsou při výběru prodejci s
       aktivním přístupem na snížení množství odpadů (dřevěné příbory, jedlé talíře, jedlá brčka apod.).
Celý festival je průběžně kontrolován úklidovou četou, která hlídá i místa určená pro ukládání odpadu
       přímo v areálu.
V areálu jsou přistaveny také kontejnery určené speciálně na gastroodpad, který je následně ekologicky
       využit.

PROGRAM

O FESTIVALU

DOPRAVA
A PARKOVÁNÍ

MAPA FESTIVALU

PROVOZNÍ
ŘÁD